Sunday, 25/10/2020 - 12:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Đào Xá

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

Điểm lý thuyết

Điểm thực hành

Xếp loại

1

Đào Thị Tuyến

9.0

19.0

Giỏi

2

Nông Thị Nga

8.0

18.25

Giỏi

3

Dương Thị Mai

9.0

18.75

Giỏi

4

Vũ Thị Tú Uyên

8.5

18.5

Giỏi

5

Lương Thị Mi

9.5

18.5

Giỏi

6

Nguyễn Thị Tư

8.5

18.5

Giỏi

7

Đào Thị Hải Yến

8.25

18.5

Giỏi

8

Trần Thị Ninh

8.5

18.5

Giỏi

9

Ngô Thị Uyên

8.0

18.5

Giỏi

10

Vũ Thị Niên

8.5

18.25

Giỏi

11

Đỗ Thị Huyền

8.0

18.25

Giỏi

12

Nguyễn Thị Mẫn

8.25

18.5

Giỏi

13

Dương Thị Phê

8.0

18.25

Giỏi

14

Phạm Thị Toàn

8.0

18.25

Giỏi

15

Nguyễn Thị Quỳnh

8.0

18.5

Giỏi

16

Nguyễn Thị Thúy Thịnh

8.0

18.0

Giỏi

17

Nguyễn Thị Thanh

8.25

18.75

Giỏi

18

Dương Thị Thu Huyền

8.5

19.0

Giỏi

19

Nguyễn Thị Minh

9.0

19.25

Giỏi

20

Nguyễn Thị Biên

8.0

19.0

Giỏi

21

Nguyễn Thị Thuận

8.0

18.75

Giỏi

22

Nguyễn Thị Tuệ

8.5

18.5

Giỏi

23

Lê Thị Gấm

8.0

18.75

Giỏi

24

Bùi Thị Dung

8.5

19.0

Giỏi

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

Điểm lý thuyết

Điểm thực hành

Xếp loại

1

Đào Thị Tuyến

9.0

19.0

Giỏi

2

Nông Thị Nga

8.0

18.25

Giỏi

3

Dương Thị Mai

9.0

18.75

Giỏi

4

Vũ Thị Tú Uyên

8.5

18.5

Giỏi

5

Lương Thị Mi

9.5

18.5

Giỏi

6

Nguyễn Thị Tư

8.5

18.5

Giỏi

7

Đào Thị Hải Yến

8.25

18.5

Giỏi

8

Trần Thị Ninh

8.5

18.5

Giỏi

9

Ngô Thị Uyên

8.0

18.5

Giỏi

10

Vũ Thị Niên

8.5

18.25

Giỏi

11

Đỗ Thị Huyền

8.0

18.25

Giỏi

12

Nguyễn Thị Mẫn

8.25

18.5

Giỏi

13

Dương Thị Phê

8.0

18.25

Giỏi

14

Phạm Thị Toàn

8.0

18.25

Giỏi

15

Nguyễn Thị Quỳnh

8.0

18.5

Giỏi

16

Nguyễn Thị Thúy Thịnh

8.0

18.0

Giỏi

17

Nguyễn Thị Thanh

8.25

18.75

Giỏi

18

Dương Thị Thu Huyền

8.5

19.0

Giỏi

19

Nguyễn Thị Minh

9.0

19.25

Giỏi

20

Nguyễn Thị Biên

8.0

19.0

Giỏi

21

Nguyễn Thị Thuận

8.0

18.75

Giỏi

22

Nguyễn Thị Tuệ

8.5

18.5

Giỏi

23

Lê Thị Gấm

8.0

18.75

Giỏi

24

Bùi Thị Dung

8.5

19.0

Giỏi

 

Tác giả: Dương Thị Hảo
Nguồn: chuyên môn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 24
Tháng 10 : 1.075
Năm 2020 : 9.991